Η Άννα είναι Φυσικοθεραπεύτρια και ενσωματώθηκε στην ομάδα της Βιοκίνησης το 2005.

Τα μέλη της Ομάδας της Βιοκίνησης