Στην εν λόγω ενότητα θα βρείτε απαντήσεις & πληροφορίες σε συχνές ερωτήσεις αναφορικά σε φυσικοθεραπευτικά θέματα που αναλύονται από το προσωπικό του κέντρου φυσικοθεραπείας μας.

Τι είναι Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία αφορά τη θεραπευτική εκείνη αγωγή κατά την οποία ο ειδικός Φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει μια πλειάδα από φυσικά μέσα (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φως, κλπ) και φυσικούς τρόπους (όπως τη μηχανική χειροπρακτική διόρθωση του ανθρώπινου σώματος) προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου.

 

Η Τέχνη της Φυσικοθεραπείας έχει ένα ευρύ πεδίο ιατρικών εφαρμογών όπως στην Ορθοπεδική, Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λπ. Παρότι σε μείζονα βαθμό η Φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται σε παθολογικές καταστάσεις, όλο και περισσότερο διαφαίνεται ο επίσης σημαντικός ρόλος της στην πρόληψη παθολογικών καταστάσεων.

 

Παράλληλα όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι διαδραματίζει πολυσήμαντο ρόλο σε ψυχικές παθολογικές καταστάσεις (σε επίπεδο πρόληψης αλλά και θεραπείας) και αυτό λόγω του πολυδιάστατης επίδρασής της στον άνθρωπο.

 

Η εξέλιξη των επιστημών (Φυσική, Κυματική, Βιολογία, Φυσιολογία κα) που θεμελιώνουν τη Φυσικοθεραπεία ως εξέχουσα και προτιμητέα αγωγή για θεραπεία, η τάση προς εξειδίκευση της ίδιας της Φυσικοθεραπείας αλλά και οι κοινωνικές εξελίξεις στον Δυτικό κόσμο καταδεικνύουν τον σπουδαίο ρόλο που θα έχει η Φυσικοθεραπεία στο παρόν και το μέλλον αλλά και τη σημαντικότατη υπηρεσία προς τον Άνθρωπο, που καλούνται να προσφέρουν οι σύγχρονοι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές.

 

Η εξέλιξη, ωστόσο, αυτής της τέχνης της Φυσικοθεραπείας αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο Φυσικοθεραπευτής και καθορίζεται και αλλάζει μέσα στα χρόνια και τις ιστορικές περιόδους από τις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες.

Σε ποιους απευθύνεται η Φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία απευθύνεται, ανεξαρτήτως ηλικίας, σε όλους όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα πόνου, κίνησης ή λειτουργικότητας, το οποίο μπορεί να έχει προκληθεί από παράγοντες όπως: τραυματισμοί, διάφορες παθήσεις, κακή στάση σώματος, ηλικία, περιβαλλοντικοί παράγοντες κτλ. Η φυσικοθεραπεία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και προληπτικά, εξασφαλίζοντας καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

Ποια οφέλη παρουσιάζει η Φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει ενεργά στην ανακούφιση από τον πόνο και στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων. Επίσης βελτιώνει και συντηρεί τη φυσική απόδοση, την ανεξαρτησία κίνησης και βοηθά στην πρόληψη τραυματισμών. Με όλα τα παραπάνω βελτιώνει συνολικά την ποιότητα ζωής.

Πότε πρέπει να δω έναν φυσικοθεραπευτή;

·      Εάν έχετε υποστεί τραυματισμό.

·      Εάν έχετε πρησμένο, μελανιασμένο ή παραμορφωμένο μέρος του σώματός σας.

·      Εάν έχετε κάκωση σε κάποιο σύνδεσμο, πόνο ή ενόχληση (ειδικά εάν τα συμπτώματά επιμένουν για περισσότερο από 3 μέρες).

·      Εάν κουτσαίνετε ή προστατεύετε κάποιο άκρο εξαιτίας κάποιου πόνου.

·      Εάν νιώθετε μούδιασμα.

·      Εάν έχετε μυϊκή ατροφία.

·      Εάν χρειάζεται συμβουλή για την βελτίωση της δύναμης, ευκαμψία, ισορροπία ή φυσική κατάσταση.

·      Εάν χρειάζεστε συμβουλή στην αποφυγή τραυματισμών ή σε άλλους τομείς της μυοσκελετικής υγείας.

·      Εάν χρειάζεστε να βελτιώσετε την φυσική απόδοσή σας σε κάποιο άθλημα.

·      Εάν σχεδιάζετε μία επιστροφή σε κάποιο άθλημα ή δραστηριότητα μετά από αρκετό καιρό αδράνειας.

Πόσες συνεδρίες χρειάζομαι;

Ένας αριθμός για όλους τους ασθενείς δεν υπάρχει. Ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζει διαφορετικό πρόβλημα και το σύνολο των συνεδριών θα πρέπει να συζητηθεί και αποφασισθεί από κοινού με τον γιατρό και φυσικοθεραπευτή.
Το αποτέλεσμα της φυσικοθεραπείας είναι μόνιμο;

Όλες τις φορές που επέστρεψαν ασθενείς με το ίδιο πρόβλημα η παραδοχή της μη τήρησης των οδηγιών ήταν καθολική. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χρόνιων προβλημάτων που χρειάζονται επανάληψη της θεραπείας ανά εξάμηνο για αποφυγή ενοχλήσεων.
Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται οι θεραπείες;

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να γίνει καθημερινά χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει περιορισμός στο να είναι συνεχόμενες. Υπάρχει όμως περιορισμός στο πόσες θα γίνουν την εβδομάδα. Η στατιστική έχει αποδείξει ότι για να είναι δραστική η φυσικοθεραπεία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 την εβδομάδα. Λιγότερες θα είναι σε βάρος της θεραπείας γιατί η μεγάλη απόσταση μεταξύ των θεραπειών θα αφήσει χώρο στην οποιαδήποτε φλεγμονή να επιστρέψει.
Έχω κάνει φυσικοθεραπεία στο παρελθόν και δεν με βοήθησε. Έχει νόημα να ξαναδοκιμάσω;

Σαφώς, διότι κάθε φυσικοθεραπευτής έχει διαφορετικές γνώσεις, ικανότητες, εμπειρίες και επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιεί στην κλινική του πράξη για να προσεγγίσει ένα πρόβλημα.
Πως ξέρω ότι δεν κάνω παραπάνω συνεδρίες από όσο πρέπει;

Μετά την εκτίμηση του φυσικοθεραπευτή θα πρέπει να τεθούν κάποιοι εφικτοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι και μακρυπρόθεσμοι) σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε ένα πλάνο θεραπέιας με συγκεκριμένους στόχους επίτευξης και πόσο καιρό αυτό θα διαρκέσει.
Πως ξέρω ότι η θεραπεία αυτή αποδίδει;

Μετά από τις υποκειμενικές διαφορές που μπορεί να βλέπετε στο σώμα σας όπως ότι πλέον πονάτε λιγότερο, υπάρχουν και αντικειμενικά κριτήρια μέτρησης που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές για να διαπιστώσουν αν τα αποτελέσματα της κλινικής τους πράξης επιφέρουν βελτίωση ή στασιμότητα των συμπτωμάτων.
Πρέπει να έχει οπωσδήποτε συμπτώματα κάποιος για να ακολουθήσει φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα;

Στόχος μας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η θεραπεία και η αποκατάσταση των τυχόν κινητικών δυσλειτουργιών που εκδηλώνονται άλλοτε με πόνους, άλλοτε με αδυναμία κίνησης ή και με συνδυασμό αυτών. Εκτός όμως από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει εφαρμογή της φυσικοθεραπευτικής αγωγής με στόχο την πρόληψη ή ακόμα και την βελτίωση της συνολικής εικόνας. Άλλωστε ένα μεγάλο μέρος των πελατών, ταλαιπωρείται από χρόνιες παθήσεις ή καταστάσεις και έτσι προτιμούν να ακολουθούν μία ή δύο φορές το χρόνο φυσικοθεραπευτικά προγράμματα, με σκοπό την πρόληψη και την διατήρηση της συνολικής εικόνας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επίσης η εφαρμογή φυσικοθεραπευτικής αγωγής προεγχειριτικά βοηθά στη μετεγχειρητική πορεία καθώς ο ασθενής αντιμετωπίζει ικανοποιητικότερα τις τυχόν δυσκινησίες και έτσι επανέρχεται με πιο γρήγορους ρυθμούς.
Γίνονται φυσικοθεραπευτικά προγράμματα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Η φυσικοθεραπευτική αγωγή εφαρμόζεται προσαρμοσμένη σχεδόν σε κάθε πάθηση και περίπτωση. Η περίπτωση κύησης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει η κυοφορούσα να ενημερώσει τον φυσικοθεραπευτή. Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να εφαρμοσθούν με ασφάλεια σε τέτοιες περιπτώσεις, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα είναι η μάλαξη όπου με ειδικά προγράμματα μπορεί να εφαρμοσθεί μέχρι και τον 6º μήνα της κύησης.
Είναι απαραίτητη η φυσικοθεραπεία μετά τον τοκετό;

Ασφαλώς! Μετά τον τοκετό ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα όπως για παράδειγμα ουρική ακράτεια και αφόρητους πόνους στην μέση. Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορέσει να βοηθήσει την γυναίκα σε αυτά της τα προβλήματα με διάφορες ασκήσεις και μηχανήματα.
Μπορώ να επικοινωνήσω απ'ευθείας με τον φυσικοθεραπευτή για να με βοηθήσει στο πρόβλημα μου ή χρειάζεται επίσκεψη στο γιατρό;

Ανεξαρτήτου ικανής διαγνωστικής ικανότητας του φυσικοθεραπευτή, καλό είναι να συμβουλευτείτε πρώτα έναν γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας της πάθησης σας. Γιατρός-Φυσικοθεραπευτής συνεργάζονται ομαδικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς.