Τα νέα του κέντρου Φυσικοθεραπείας Βιοκίνηση στην Καλογρέζα, Νέα Ιωνία