Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα του κέντρου Φυσικοθεραπείας Βιοκίνηση.

 

Η εν λόγω σελίδα αποτελεί την προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε τη διαδικτυακή πληροφόρηση σε θέματα λειτουργίας και παροχών του κέντρου μας.

 

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα ιστοσελίδα της Βιοκίνησης έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε γρήγορα και απλά μεταξύ των κύριων ενοτήτων, από το βασικό μενού. Σε κάθε μια από τις ενότητες αναλύονται σχετικά θέματα και πληροφορίες για το κέντρο μας,  τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που προσφέρει.

firstpage

Άλλα Νέα/ Συμβουλές