Η ομάδα της Βιοκίνησης αποτελείται από έμπειρους φυσικοθεραπευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πολυετή εμπειρία, εγγεγραμμένοι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, με συνεχή επιμόρφωση στον τομέα της φυσικοθεραπείας που εξελίσσεται συνεχώς.

Τα μέλη της Ομάδας της Βιοκίνησης